Egzamin gimnazjalny 2015 historia 1-4

Tekst i mapa do zadania 1.

Jam jest król potężny, słońce Babilonu, który pozwala wzejść światłości nad krajem Sumeru i Akadu, król, który zmusił do posłuszeństwa cztery strony świata, ulubieniec Isztar – oto ja! Gdy Marduk polecił mi ład zaprowadzić (wśród) ludu i krajowi dobre obyczaje dać, włożyłem prawo i sprawiedliwość w usta kraju (oraz) dobrobyt ludowi zapewniłem.

2015_hist_1

Zadanie 1. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Przytoczony fragment tekstu związany jest z cywilizacją, która rozwinęła się na obszarze oznaczonym na mapie numerem

A. 1.      B. 2.      C. 3.      D. 4.

This movie requires Flash Player 9

Tekst i ilustracje do zadania 2.

Smakując w wieńcach zwycięskich Błyszczała jasno ich sprawność I w stadionowych biegach bez rynsztunku, I w biegach hoplitów ze szczękającymi tarczami, I w ręcznych rzutach oszczepem, I wśród miotaczy kamiennych dysków. Najwyższą jest nagrodą pieśń pochwalna, Kwiat słowa u swoich i obcych.

2015_hist_2

Zadanie 2. (0–1) Która ilustracja nie przedstawia sytuacji opisanej w tekście? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 1.      B. 2.     C. 3.      D. 4.

This movie requires Flash Player 9

Ilustracje do zadania 3.

2015_hist_3

3.1. budowla wzniesiona chronologicznie najwcześniej

This movie requires Flash Player 9

3.2. budowla wzniesiona chronologicznie najpóźniej

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 4. (0–1) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano religie zgodnie z chronologią ich powstania, to:

A. judaizm, chrześcijaństwo, islam.
B. islam, judaizm, chrześcijaństwo.
C. chrześcijaństwo, islam, judaizm.
D. judaizm, islam, chrześcijaństwo.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply