Egzamin gimnazjalny 2014 matematyka 1-7

Informacja do zadań 1. i 2.
Promocja w zakładzie optycznym jest związana z wiekiem klienta i polega na tym, że klient otrzymuje tyle procent zniżki, ile ma lat.

Zadanie 1. (0–1) Cena okularów bez promocji wynosi 240 zł. Ile zapłaci za te okulary klient, który ma 35 lat? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 84 zł B. 132 zł C. 156 zł D. 205 zł

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 2. (0–1) Okulary bez promocji kosztują 450 zł, a klient zgodnie z obowiązującą promocją może je kupić za 288 zł. Ile lat ma ten klient? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 64        B. 56        C. 44        D. 36

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 3. (0–1) Sześć maszyn produkuje pewną partię jednakowych butelek z tworzywa sztucznego przez 4 godziny. Każda z maszyn pracuje z taką samą stałą wydajnością.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Przez 8 godzin taką samą partię butelek wykonają 3 takie maszyny.

This movie requires Flash Player 9

Połowę partii takich butelek 6 maszyn wykona przez 2 godziny.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 4. (0–1) Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

2014_mat_4

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 5. (0–1)

2014_mat_5

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 6. (0–1) W zawodach sportowych każdy zawodnik miał pokonać trasę składającą się z trzech części. Pierwszą część trasy zawodnik przejechał na rowerze, drugą część − prowadzącą przez jezioro − przepłynął, a trzecią – przebiegł. Na rysunku przedstawiono schemat tej trasy.

2014_mat_6

Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe.
A. Cała trasa miała długość 50 km.
B. Zawodnik przebiegł 8 km.
C. Odległość, którą zawodnik przebiegł, była o 4 km większa od odległości, którą przepłynął.
D. Odległość, którą zawodnik przejechał na rowerze, była 5 razy większa od odległości, którą przebiegł.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 7. (0–1) Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Liczba 2014_mat_7

znajduje się na osi liczbowej między

A. 10 i 11        B. 11 i 12        C. 12 i 20        D. 30 i 40

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply