Egzamin gimnazjalny 2013 matematyka 1-7

Informacje do zadań 1. i 2. W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
10 lat 5
14 lat 3
15 lat 4
16 lat 8

Zadanie 1. (0–1) Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Mediana wieku uczestników obozu jest równa

A. 14 lat.       B. 14,5 roku.       C. 15 lat.        D. 15,5 roku.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 2. (0–1) Na którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
2013_mat_2a
2013_mat_2b

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 3. (0–1) W pewnej hurtowni za 120 jednakowych paczek herbaty trzeba zapłacić 1500 zł. Ile takich paczek herbaty można kupić w tej hurtowni za 600 zł, przy tej samej cenie za jedną paczkę? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 48       B. 50       C. 52       D. 56

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 4. (0–1) Cena brutto = cena netto + podatek VAT Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeżeli cena netto 1 kg jabłek jest równa 2,50 zł, a cena brutto jest równa 2,70 zł, to podatek VAT wynosi 8% ceny netto.

This movie requires Flash Player 9

Jeżeli cena netto podręcznika do matematyki jest równa 22 zł, to cena tej książki z 5% podatkiem VAT wynosi 24,10 zł.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 5. (0–1)

2013_mat_5
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Jedna liczba.       B. Dwie liczby.       C. Trzy liczby.       D. Cztery liczby.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 6. (0–1)
2013_mat_6

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:

A. c, b, a.       B. a, b, c.      C. c, a, b.       D. b, c, a.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 7. (0–1) Dane są liczby x i y spełniające warunki: x < 0 i y < x. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba y jest ujemna.

This movie requires Flash Player 9

Liczba x jest większa od liczby y.

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply