Ćwiczenia w domu i szkole
Zadania CKE dostosowane do ćwiczeń online

j. pol. - 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | j.ang. - 2009 | 2010 | 2011 | 2012
2013 - j.pol. | hist. | j.ang. | mat. | przyr. | 2014 - j.pol. | hist. | j.ang. | mat. | przyr. | 2015 - j.pol. | hist. | j.ang. | mat. |

2013_historia_22

Zadanie 22. (0-1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Ilustracja odnosząca się do jednej z form demokracji bezpośredniej została oznaczona numerem

A. 1      B. 2      C. 3     D. 4

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 23. (0-1) Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

2013_historia_23

 

A. burmistrza     B. starostę     C. sejmik     D. radę

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 24. (0-3) Każdemu działaniu podanemu przyporządkuj właściwe ministerstwo – wybierz je spośród oznaczonych literami ABCD.

A. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
B. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
C. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
D. Ministerstwo Obrony Narodowej

Organizowanie pomocy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

This movie requires Flash Player 9

Realizacja polityki w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

This movie requires Flash Player 9

Wspieranie obywateli polskich przebywających za granicą.

This movie requires Flash Player 9