Egzamin gimnazjalny 2013 historia i wos 1-2

2013_historia

Zadanie 1. (0-1) Dokończ zadanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych:

Ilustracja odnosi się do osiągnięć cywilizacji, która powstała na obszarze zaznaczonym na mapie

A. 1     B. 2     C. 3     D.4

2013_historia_2_1

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 2. (0-1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące taśmy chronologicznej są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prwadziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

2013_historia_2_2

This movie requires Flash Player 9

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply