Ćwiczenia w domu i szkole
Zadania CKE dostosowane do ćwiczeń online

j. pol. - 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | j.ang. - 2009 | 2010 | 2011 | 2012
2013 - j.pol. | hist. | j.ang. | mat. | przyr. | 2014 - j.pol. | hist. | j.ang. | mat. | przyr. | 2015 - j.pol. | hist. | j.ang. | mat. |

2013_historia

Zadanie 1. (0-1) Dokończ zadanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych:

Ilustracja odnosi się do osiągnięć cywilizacji, która powstała na obszarze zaznaczonym na mapie

A. 1     B. 2     C. 3     D.4

2013_historia_2_1

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 2. (0-1) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące taśmy chronologicznej są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prwadziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

2013_historia_2_2

This movie requires Flash Player 9

This movie requires Flash Player 9